Nowy program leczenia nowotworów u dzieci

nowyprogram.jpg

Instytut Badań nad Rakiem rozpoczął nowy program leczenia dzieci, który zostanie przeprowadzony na pacjentach Southampton General Hospital.
Program ten polega na przeprowadzeniu szczegółowych badań genetycznych na nowotworach u dzieci. Takie działanie pozwoli na zidentyfikowanie typu mutacji nowotworu, uprzedzenie rozwoju choroby nowotworowej oraz skierowanie pacjenta do odpowiedniej kliniki specjalistycznej.
Pierwsza faza programu obejmie 400 dzieci w 21 brytyjskich szpitalach, które zostaną poddane badaniom genetycznym. Southampton General Hospital jest jedną z placówek, która zostanie objęta nowym programem leczenia.