Bonus RPK walczy o zmiany w przepisach

www.bilety24.uk-812_1.jpg

Zeznania małego świadka koronnego nie mogą być samodzielnym dowodem prowadzącym do uznania winy – twierdzi grupa posłów, która w tym tygodniu złoży projekt zmian w kodeksie karnym.

Na czele inicjatywy poselskiej stanął Poseł Piotr Liroy Marzec, który w latach 90-tych był jednym z najpopularniejszych muzyków w Polsce. W tym celu 14 marca na terenie Sejmu RP zorganizowano konferencję prasową z udziałem Bonusa RPK - artysty rapera, Marcina "Różala" Różalskiego - polskiego zawodowego kick-boxera, zawodnika muay thai i mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej, oraz Macieja Dobrowolskiego - kibica Legii, oskarżony z pomówienia bohatera akcji "Uwolnić Maćka".

Funkcjonowanie instytucji małego świadka koronnego krytykuje się od lat. Dziś sądy na podstawie zeznań „małych koronnych” mogą skazać każdego, nawet jeśli nie dysponują innymi dowodami na winę oskarżonego. O nowelizację prawa upomniał się nawet rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar organizując w grudniu 2018 roku Konferencję z udziałem wielu autorytetów w dziedzinie prawa. Instytucję świadka koronnego wprowadzono 20 lat temu jako narzędzie do walki ze zorganizowaną przestępczością. Ktoś, kto współuczestniczył w przestępstwie, ale łamie zmowę milczenia i ujawnia wszystko, co wie, może liczyć nie tylko na bezkarność, ale też na ochronę ze strony państwa - łącznie ze zmianą tożsamości. Taka „umowa” wymiaru sprawiedliwości z przestępcą jest w Polsce rzeczą niezwykle rzadką. Dużo częściej korzysta się właśnie z instytucji „małego świadka koronnego” Tu skruszony przestępca nie jest zwolniony z odpowiedzialności, jest ona tylko niższa, niż wynika to z przepisów. Cała akcja zaczęła się w mediach społecznościowych, którą zainicjowali fani Oliwiera Roszczyka znanego szerzej jako Bonus RPK. Raper pogrążony zeznaniami przestępcy korzystającego z art. 60 Kodeksu Karnego, dającego prawo do nadzwyczajnego złagodzenia kary w zamian za współpracę z organami ścigania został skazany na 5,5 roku więzienia za handel narkotykami oraz pół miliona złotych grzywny. Wtedy też ruszyła akcja #muremzabonusem w której udział wzięło kilka tysięcy ludzi niezgadzających się z wyrokiem i okazującym solidarność z artystą.

 

Stopniowo do rapera zaczęły zgłaszać się osoby chętne do współpracy. Artyści, sportowcy, media, ludzie związani z szeroko pojętym prawem karnym, których sprawa Bonusa RPK poruszyła i skłoniła do podjęcia konkretnych działań. W ten sposób powstał projekt Ustawy, który ma na celu dopracowanie art. 60kk dotyczący instytucji tzw. „małego świadka koronnego”. Projekt ustawy przewiduje zmiany w Art. 60 § 3. Od teraz sąd mógłby stosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub warunkowo zawiesić jej wykonywanie tylko w przypadku, kiedy zeznania małego świadka koronnego znajdą potwierdzenie w dowodach innych niż wyjaśnienia osób, wobec których stosuje się złagodzenie kary. W założeniu ustawa miałaby wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej zgłoszenia. W uzasadnieniu czytamy, że proponowane zmiany mają na celu ograniczenie przypadków niesłusznych aresztowań: "Celem niniejszego projektu jest przede wszystkim ograniczenie przypadków niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania, wyłącznie na podstawie pomówień skruszonych przestępców i urzeczywistnienie zasady prymatu prawdy materialnej. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest przede wszystkim wprowadzenie wymogu, by dla uzyskania obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia dla sprawcy, który ujawnił osoby i okoliczności konieczne jest potwierdzenie tych okoliczności za pomocą innych dowodów, z zastrzeżeniem, że innym dowodem nie mogą być także pomówienia osoby, która może liczyć na obligatoryjne lub fakultatywne nadzwyczajne złagodzenie kary.

Dowodami takimi mogą być zeznania innych świadków, bądź funkcjonariuszy, dowody rzeczowe, dowody z kontroli korespondencji i transmisji telekomunikacyjnych w tym wyniki kontroli operacyjnej. Nadzwyczajne złagodzenie kary na podstawie art. 60 § 3 k.k. nie mogłoby mieć miejsca w sytuacji, gdy pomówienie jest jedynym dowodem". Poza inicjatywą poselską trwają obecnie przygotowania do zorganizowania inicjatywy obywatelskiej, która ze względu na kalendarz wyborczy planowana jest na jesieni 2019 roku. W historii obywatele podjęli próbę zwaną Inicjatywą Ustawodawczą Obywateli ponad 100 razy. Tylko 8 razy projekty te weszły na ścieżkę legislacyjną - oznacza to, że sejm podjął prace nad propozycjami Komitetów. Nie oznacza to niestety, że 8 inicjatyw zakończyło się sukcesem w postaci jakichkolwiek zmian. Wprost przeciwnie.

Czas ustawowy na zebranie co najmniej 100.000 podpisów poparcia jest określony na 90 dni. Bardzo niewiele jeżeli akcja nie zostanie zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. Liczymy jednak, że temat jest tak ważny, że jesteśmy w stanie zorganizować akcję zbierania podpisów ponad wszelkimi podziałami. Obecnie do wymiany informacji służy nasz profil na FB „PoprawaPprawa.pl-inicjatywa ustawodawcza” a wkrótce ruszy strona internetowa ze szczegółami dotyczącymi samej inicjatywy. Niebawem ogłosimy skład naszego Komitetu w którym udział zapowiedziało wielu wspaniałych artystów, sportowców czy innych autorytetów w tym z dziedziny prawa. Zachęcamy do śledzenia Fb a także w przyszłości liczymy na wsparcie tych, którzy bez względu na różnice światopoglądowe czy inne są w stanie wznieść się ponad podziałami i przyłączyć do akcji.

IMG 6176

IMG 6162

IMG 6143

Agnieszka Miszczak Fot: Agnieszka Miszczak