Organizacje konsumentów oskarżają linie lotnicze o łamanie praw pasażerów

organizacjekonsumenckieoskar.jpg

Unijne organizacje konsumenckie zgłosiły Komisji Europejskiej i krajowym urzędom ds. konsumentów, że główne europejskie linie lotnicze, jak m.in. Air France, łamią prawa pasażerów i zaapelowały do instytucji o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.

Unijna organizacja konsumentów BEUC oraz 11 zrzeszonych w jej ramach grup konsumenckich, jak belgijski Test-Achats, hiszpańska OCU czy francuska UFC Que Choisir, złożyły do Komisji Europejskiej oraz krajowych urzędów ochrony konsumentów skargę na główne linie lotnicze za łamanie praw pasażerskich oraz stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Na liście znalazły się takie linie, jak Aegean, Air France, EasyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal i Transavia; to na tych przewoźników złożono najwięcej skarg konsumenckich.

Organizacje zarzucają przewoźnikom, że od początku pandemii COVID-19 uchylają się od wypłacania pasażerom odszkodowań za odwołane loty oraz od udzielania podróżnym wyraźnych i kompletnych informacji odnośnie przysługujących im praw. Podróżni nierzadko mają problem ze złożeniem wniosku o rekompensatę, bo nie mogą skontaktować się z biurem obsługi klienta a przedstawione im linki nie działają. Przewoźnicy często namawiają też pasażerów do przyjęcia voucherów lotniczych, nie informując ich nawet o tym, że nie muszą przyjmować bonów podróżnych, ale mają prawo domagać się zwrotu pieniędzy.

Jak argumentują organizacje, tego typu działania są sprzeczne z przepisami UE o ochronie pasażerów. Te wyraźnie mówią, że linie lotnicze muszą poinformować podróżnych o tym, jakie mają prawa w sytuacji odwołanego lotu oraz że mogą domagać się rekompensaty finansowej. Ukrywanie tego typu wiadomości lub podawanie konsumentom niepełnych lub błędnych informacji o ich prawie do odszkodowania jest postrzegane jako nieuczciwa praktyka niezgodna z prawem Unii.

"Od początku pandemii wiele linii lotniczych lekceważy prawa pasażerskie, w tym odmawia klientom prawa do odszkodowania lub przekazuje im na ten temat błędne lub mylące informacje. Nasze organizacje zostały zalane tysiącami skarg w tej sprawie, co wyraźni pokazuje skalę problemu. Konieczne są zdecydowane działania ze strony urzędów ochrony konsumentów, żeby zagwarantować, że w czasie kryzysu prawa pasażerów będą przestrzegane" - powiedziała dyrektor generalna BEUC, Monique Goyens.

Organizacje konsumenckie zaapelowały do Komisji Europejskiej i urzędów o wszczęcie zakrojonego na szeroką skalę dochodzenia w sprawie działań przewoźników oraz zmuszenie linii, aby stosowały się do unijnego prawa.

"Powracające problemy z jakimi muszą borykać się konsumenci, tylko podkreślają pilną potrzebę poprawy egzekwowania praw pasażerów linii lotniczych oraz konieczność zmiany obowiązującego dzisiaj „modelu biznesowego” przewoźników - dodała Goyens. (PAP)

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

Obraz Jan Claus z Pixabay