Nowy sondaż IBRIS!

nowysondazibris.jpg

To już jest pewne – Wielka Brytania raz na zawsze opuści Unię Europejską. Co jednak z naszymi rodakami, którzy wyjechali na Wyspy w poszukiwaniu lepszego życia, pieniędzy, pracy czy też szczęścia. Z sondażu IBRIS wynika, że tylko 5,5 procent Polaków chce opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i powrócić do swojego rodzimego kraju. Zadziwiająca większość, bo aż ponad 62 procent ankietowanych twierdzi, że dołoży wszelkich starań, by pozostać w Wielkiej Brytanii na stałe, z czego niewiele ponad 40 procent deklaruje, że nie cofnie się przed niczym, byleby tylko „postawić na swoim”. 12,1 procent polskich emigrantów stwierdziło, że opuści kraj i wyjedzie do innego państwa Unii, ale do nie Polski. Niewiele, bo 3,4 procent za kraj docelowy obrało sobie państwo nienależące do Wspólnoty. Na Wyspach chcą zostać przede wszystkim osoby powyżej 65 roku życia (prawie 60 procent), a także ludzie młodzi w wieku 18 – 24. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oszacował, że po Brexicie nawet 400 tysięcy Polaków może nie kwalifikować się do stałego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii. O prawo stałego pobytu na Wyspach mogą ubiegać się wyłącznie Ci, którzy przebywają na niej legalnie dłużej niż 5 lat.