Porty w Szczecinie i Świnoujściu z rekordowymi przeładunkami w 2018 r.

portywszczecinieiswino.jpg

W 2018 r. w portach w Szczecinie i Świnoujściu obsłużono ponad 28,6 mln ton towarów. To wzrost o 12,5 proc. w porównaniu do 2017 r. Tak dobrego wyniku w portach szczecińskim i świnoujskim jeszcze nie było.

"Rok 2018 był bardzo dobrym rokiem dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście właściwie we wszystkich obszarach jego funkcjonowania" - powiedział w środę dziennikarzom prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Słaboszewski. Jak dodał, wynik towarowy jest bardzo dobry.

"To jest masa towarowa, która nigdy do tej pory w Szczecinie nie została przeładowana; nawet w latach 70. XX w., kiedy to port Szczecin-Świnoujście żył ładunkami - takiej masy towarowej nie było. Wtedy główną grupą towarową, która była obsługiwana był węgiel" - dodał Słaboszewski.

"Dziś patrząc na dane widzimy, że jesteśmy z całą pewnością portem, który ma charakter uniwersalny i tą uniwersalność chcemy utrzymać" - podkreślał Słaboszewski.

Na szczycie tabeli wzrostów plasują się węgiel ze wzrostem w porównaniu do 2017 r. na poziomie 61 proc., później ruda ze wzrostem 30 proc. oraz paliwa, które zanotowały wzrost o 18 proc. Wzrosty w tych grupach towarowych to wynik bardzo dobrej koniunktury gospodarczej w kraju. Jak tłumaczy port, dynamiczny wzrost gospodarczy skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne oraz służące produkcji stali.

Dobre wyniki odnotowały także towary z grupy inne masowe; wzrost o 10 proc. zanotowały nawozy, kruszywa, metanol i kwas siarkowy. Dalsze wzrosty to drobnica o 4,4 proc, w tym drobnica promowa o 3 proc.

Utrzymały się natomiast mniejsze przeładunki zbóż - na minusie o 25,1 proc. Dwucyfrowy spadek odnotowano w przeładunkach kontenerów, tych było mniej o 13 proc.

W sumie porty obsłużyły w 2018 r. o prawie 3,2 mln ton towarów więcej, niż w 2017 r.; wtedy było to 25,4 mln ton przeładowanych towarów, a w 2018 r. 28,6 mln ton. To lepszy wynik o 12,5 proc.

Zarząd Portów prognozuje, że tendencja wzrostowa powinna utrzymać się także w br., osiągając na koniec roku wartość w okolicach 30 mln ton obsłużonych towarów.

Plan inwestycyjny Zarządu zakłada wydatkowanie w portach w Szczecinie i Świnoujściu w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020 kwoty prawie 1,5 mld zł.

Zarząd będzie modernizował nabrzeża w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego. Parametry nabrzeży dostosowane będą do nowej głębokości toru wodnego Świnoujście-Szczecin tj. 12,5 metra. W obu portach będzie także rozbudowywana i modernizowana infrastruktura portowa. W Świnoujściu rozbudowywany będzie terminal promowy w kierunku obsługi transportu intermodalnego. Z kolei w świnoujskim gazoporcie powstanie nowe stanowisko do redystrybucji LNG. Świnoujski port zyska także nabrzeża głębokowodne.

W najbliższej przyszłości będą realizowane także inwestycje innych podmiotów w infrastrukturę dostępową do portów tj. pogłębienie i modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra, rozbudowa trasy S3 i modernizacja szlaków kolejowych oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Obecnie Szczecin i Świnoujście tworzą uniwersalny kompleks portowy, w którym ładunki drobnicowe stanowią 47 proc., masowe stałe 39 proc., zaś masowe płynne 14 proc. Świnoujski terminal promowy, to lider połączeń promowych na południowym Bałtyku. Aktualnie połączenia ze Szwecją z portami w Trelleborgu i Ystad obsługuje w zależności od dnia 11-13 promów. (PAP)